กดถูกใจเพจ เพื่อรับเลขเด็ด3ตัวตรง ฟรีทุกงวด

--Advertisement--


คอหวยเล็งเลขเด็ด!!..สิ้นหลวงปู่สรวง สิริปุญโญ พระอริยะสงฆ์สายหลวงปู่มั่น สิริอายุ 86 ปี


 เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2560 หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ วัดศรีฐานใน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร พระอริยสงฆ์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งน้องชายของอดีตพระเทพสังวรญาณ (หลวงตาพวง สุขินฺทริโย) แห่งวัดศรีธรรมมาราม ต.ในเมืองอ.เมือง จ.ยโสธร ได้ละสังขารหลังอาพาธมานาน สิริอายุ 86 ปี โดยหลวงปู่เคยจำพรรษาอยู่จังหวัดสกลนครมานานหลายสิบปี ต่อมาจึงย้ายมาอยู่ที่วัดบ้านเกิดวัดศรีฐานในเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา ได้บำรุงพระพุทธศาสนาและสาธารณะมาโดยตลอด เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติดีชอบ สมถะ ดังจะเห็นได้จากระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นธาตุขันธ์ของหลวงปู่สรวงได้แปรสภาพเป็นพระธาตุอาทิ เกศาธาตุ(ผม) ทันตธาตุ(ฟัน) นขาธาต(เล็บ) โลหิตธาตุ(เลือด) สร้างความโศกเศร้าให้แก่บรรดาเหล่าศิษยานุศิษย์อย่างมาก
 ทั้งนี้ ต้นตระกูลเดิมของ หลวงตาสรวง สิริปุญโญ เป็นชาวนา นับถือศาสนาพุทธมาแต่ดั้งเดิม โยมบิดา มารดา มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทำบุญตักบาตรหรือถวายภัตตาหารเป็นประจำทุกวันไม่ได้ขาด ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีมาโดยตลอด มีบุตรชายก็ต้องให้บวชพระเสียก่อนทุกคน ทั้งหลวงตาพวงและน้องชายคือหลวงตาสรวง สิริปุญโญ
อุปสมบทเมื่ออายุ 23 ปี วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2496 ณ อุโบสถวัดศรีฐานใน โดยมีพระครูพิศาลศีลคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระบุญสิงห์ สีหนาโท เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระคำสิงห์ อาภาโส เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 หลังจากอุปสมบทแล้วได้จำพรรษาที่วัดศรีฐาน อยู่กับพระอาจารย์บุญช่วย ธัมมวโร สามเณรน้อย(หลวงปู่คำพอง ปัญญาวุโธ) ออกพรรษาแล้วจึงได้ติดตามพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร สามเณรอุ่น(หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม) ขึ้นไปทางจังหวัดสกลนคร หลวงตาสรวง เป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีโอกาสออกธุดงค์ศึกษาธรรมมะกับครูบาอาจารย์หลายรูป และได้ครองสมณเพศมาจนละสังขาร

--Advertisement--

ถ้าชอบ..กดแชร์ตรงนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+